Informace pro chataře

11. 11. 2009 | Martin Rak

Vážení chataři, výkonný výbor Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky občanské sdružení (dále jen o. s.). se rozhodl reagovat na Informace pro chataře chatové osady „Suchý žleb“ dvou zástupců osadního výboru (dále jen o. v.) Mgr. Aleny Lesákové a Ing. Vojtěcha Dřímalky, které byly vydané a distribuované v měsíci září tohoto roku. Informace uvádíme na pravou míru.

Proč nedošlo k setkání osadního výboru a občanského sdružení?

Výkonný výbor občanského sdružení již v květnu tohoto roku vyzval doporučeným dopisem výše uvedené zástupce o. v. ke společnému jednání u starosty obce Hlubočky, RNDr. Miroslava Dosoudila. Bohužel „z důvodu časové zaneprázdněnosti“ oba zástupci o. v. odmítli bez udání náhradního termínu…

Ten byl dohodnut až na společném setkání chatařů dne 20. 6. 2009 v jídelně základní školy v Hlubočkách. Naplánované setkání v závěru letních prázdnin se však také neuskutečnilo. Pro změnu zástupci o. v. odmítli společnou organizaci dětského dne…

V každém případě, prvním dohodnutým krokem na společném setkání chatařů dne 20. 6. 2009, bylo předání zápisu z tohoto setkání chatařů. Jeho sepsání slíbil Ing. Dřímalka,** ale do dnešního dne, i přes opakované dotazy, nebyl zápis členům výkonného výboru občanského sdružení předán.** Zápis tak napíše pověřený zástupce výkonného výboru v nejbližších dnech a zveřejní jej na internetových stránkách.

Proč odmítl osadní výbor příspěvek 25.000,– Kč na dětský den?

Občanské sdružení si za krátkou dobu své existence zažádalo o dva příspěvky. Oba získalo z rozpočtu Olomouckého kraje. Poprvé 30.000,– Kč, podruhé 25.000,– Kč. Celkem 55.000,– Kč na rozvoj chatové osady! O připsání příspěvků na účet o . s. se může každý zájemce přesvědčit nahlédnutím do výpisu z účtu o. s. u Ing. Jaroslava Zamykala.

Zástupci o. v. příspěvek ve výši 25.000,– Kč určený na konání dětského dne, jehož součástí měla být i dětská Cesta pohádkovým lesem či sportovní odpoledne pro dospělé, nepřijali. Proč? Tuto otázku zodpověděli výše uvedení členové osadního výboru sami: „Osadní výbor příspěvek nepřijal, neboť Dětský den měl již kompletně připraven a tento příspěvek by byl nevyužit.“ Zda bylo možné částku 25.000,– Kč využít pro potřeby dětského dne v rámci chatové osady Suchý Žleb třeba na nákup sportovního vybavení, cen pro účastníky dětského dne či na jejich celodenní občerstvení, nechť si každý posoudí sám…

Bohužel, díky rozhodnutí osadního výboru musela být celá částka 25.000,– Kč vrácena Olomouckému kraji, který byl o celé záležitosti podrobně informován, stejně jako obecní úřad Hlubočky.

Proč nedošlo k rekonstrukci sportoviště v horní části chatové osady?

Sportoviště byla vždy chloubou chatové osady Suchý Žleb. V její horní i dolní části. Dílo našich předků však poslední roky pouze chátralo. V nedávné době došlo dokonce k odprodeji několika metrů sportoviště v horní části osady. Chystal se odprodej i zbylé části sportoviště, které vždy sloužilo všem chatařům. Jen díky o. s. tomu nebude jinak ani v letech budoucích.

Ve stručnosti uvádíme dosavadní kroky při záchraně sportoviště: přípravný výbor o. s. vyvolal jednání na obecním úřadě a zabránil tak prodeji parcely. Současně si podal žádost o finanční příspěvek u Olomouckého kraje, který žádosti vyhověl výše uvedenou částkou 30.000,– Kč. Zastupitelstvo obce poté rozhodlo, že sportoviště, o které se roky nikdo nestaral, bude zachováno a zapůjčilo pozemek o. s. Další žádost o finanční podporu směřovala daleko za hranice Olomouckého kraje. Program LEADER je realizovaný Evropskou unií v členských zemích a jeho základním principem je rozvoj venkova v různých oblastech. Konzultace přímo na sportovišti proběhla nejen se zástupcem stavební firmy, ale i zástupcem odborné firmy specializující se na sportovní povrchy. Odstranění náletových dřevin zajistil poté Stanislav Kubín a v současnosti prochází povrch sportoviště srovnáním, aby bylo v zimě použitelné na bruslení.

Celková rekonstrukce bude provedena s využitím dotačních prostředků! Roky nečinnosti způsobily stav doslova katastrofální a oprava si vyžádá mnohem více, než jen brigádu několika chatařů a antuku, zaplacenou z příspěvků chatařů.

Kdyby byla záchrana sportoviště jediným záslužným činem o. s., jako že pouze u něj nezůstane, zaslouží si přípravný výbor obrovský dík! Přípravný výbor, nazývaný také jako „frakce čtyř osob“ ?, pracoval ve složení: Ing. Alfred Hirsch, Jaromíra Macháčková, Květoslava Raková a František Rak.

Je třeba zdůraznit fakt, že založením o. s. přípravným výborem, se chatová osada Suchý Žleb stala rovnocenným partnerem nejen pro obecní či krajský úřad, ale třeba i pro Místní akční skupinu (MAS) Bystřička, obecně prospěšnou společnost (o. p. s.), prostřednictvím které zažádalo o. s. o dotaci z Evropské unie v rámci programu LEADER. Více informací můžete najít na www.masbystricka.cz

K dalším, údajně nesplněným slibům, jen velmi stručně. Kontrola elektrických rozvaděčů proběhla v součinnosti pánů Martince a Hemerky, brigády průběžně probíhaly a to i v horní části osady. O zhotovení vítací tabule členové o. v. pravdivě informovali. Jen doplníme, že ta byla zhotovena díky zručnosti několika chatařů pod vedením Ing. Alfreda Hirsche. Všem děkujeme! Také byly založeny internetové stránky www.suchyzleb.cz, které mají za cíl především zlepšení informovanosti chatařů.

**Podrobné zhodnocení činnosti o. s. s plánem na rok 2010 proběhne na 2. řádné valné hromadě Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s., která se uskuteční dne 26. 11. 2009 v 17:00 hod. ve VIP prostorách hlavní tribuny Androva stadionu SK Sigma Olomouc, a. s.

Závěr:

Činnost osadního výboru je postavena na práci jeho členů, ostatních chatařů a na finančních příspěvcích všech chatařů.

Činnost občanského sdružení je také založena na aktivitě samotných chatařů, členů výkonného výboru. Finančně však na dotačních programech!

Zopakujme, že občanské sdružení si za krátkou dobu své existence zažádalo o dva příspěvky z programů Olomouckého kraje. Oba získalo! Poprvé 30.000,– Kč, podruhé 25.000,– Kč. Celkem 55.000,– Kč na rozvoj chatové osady!**

Členové výkonného výboru ve složení Ing. Jaroslav Zamykal, Mgr. Martin Rak, Ing. Alfred Hirsch, MUDr. Dušan Rak, Stanislav Kubín, Jaromíra Macháčková, Květoslava Raková, Stanislav Martinec a František Václavík se pravidelně setkávají na jednáních výkonného výboru o kterých informují členy občanského sdružení. Výkonný výbor plní úkoly chatařů, členů o. s., kteří si výkonný výbor zvolili na řádné valné hromadě. Zástupci výkonného výboru se účastní jednání na úřadech (obec, město, kraj,…) a jako členové řádně založené a registrované právnické osoby – občanského sdružení, postaveného na principu neziskové organizace s pevným právním základem ve formě stanov, zde mají dveře otevřené.

Za Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky občanské sdružení


Mgr. Martin Rak místopředseda

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist