Rekonstrukce a oprava cesty

15. 04. 2015 | Jaroslav Zamykal

Dne 18. března 2015 se uskutečnilo jednání na OÚ Hlubočky ve věci opravy a rekonstrukce komunikací v části obce Hlubočky - Žleb Suchý. Za OÚ Hlubočky se jednání zúčastnil pan starosta PhDr. Ivo Černík, za Vojenské lesy a statky ČR, divize Lipník nad Bečvou byl jednání přítomen pan ředitel Ing. Petr Skočdopole a za o.s. Suchý Žleb byl přítomen předseda Jaroslav Zamykal.

Výsledkem jednání jsou tyto dohody a informace:

  • OÚ Hlubočky provede rekonstrukci cesty náměstí Družby od obchodu k rozcestí Horse Clubu Hlubočky (bývalý ovčín) v termínu po skončení chatařské sezony 2015 nebo počátkem roku 2016. Bude provedeno rozšíření cesty a změna podloží na vyšší únosnost,
  • VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou provedou opravu místní komunikace v chatové oblasti Suchý Žleb tzv. studenou balenou směsí a hrubým štěrkem od Horse Clubu Hlubočky do míst, kde končí chaty v termínu květen až červen 2015,
  • spodní místní komunikace v chatové oblasti Suchý Žleb (v sousedství potoka Hluboček) bude opravena společně OÚ Hlubočky a VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou hrubým štěrkem v termínu květen až červen 2015

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist