Proběhla 6. Valná hromada

22. 05. 2017 | Martin Rak
Proběhla 6. Valná hromada

V měsíci dubnu proběhla již 6. řádná Valná hromada Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o.s., a to v sobotu 22. dubna 2017 od 15.00 hod. Místem konání byla opět restaurace U Ervína v Hlubočkách.

Valná hromada, jejíž usnesení najdete níže, schválila mj. nové znění stanov i nový název. Občanská sdružení se změnila v zapsané spolky. Valná hromada dále volila kontrolní komisi i výkonný výbor, který zasedl ihned po skončení Valné hromady a zvolil předsedou Martina Raka a místopředsedy Jaroslava Zamykala a Dušana Raka. Důvodem změny na postu předsedy byla informace Jaroslava Zamykala dále nepokračovat ve funkci předsedy spolku, ale z důvodu pracovní zaneprázdněnosti jen ve funkci místopředsedy a navrhl na předsedu Martina Raka. Ten byl schválen všemi hlasy přítomných členů výkonného výboru stejně jako do funkce 1. místopředsedu Dušan Rak a 2. místopředsedy Jaroslav Zamykal.

U S N E S E N Í

z 6. valné hromady Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, z.s., IČ 265 80 900 se sídlem Krapkova 529/10 v Olomouci, konané dne 22. dubna 2017.

  • Valná hromada jednomyslně odsouhlasila změny Stanov (viz. Stanovy),
  • Valná hromada jednomyslně schválila nový název spolku - Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, z.s.,
  • Valná hromada jednomyslně schválila nové členy výkonného výboru. Jmenovitě se jedná o tyto členy spolku: Drábková Šárka, Hirsch Alfréd, Hofírek Michal, Kubín Stanislav, Martinec Stanislav, Rak Dušan, Raková Květoslava, Rak Martin, Václavík František a Zamykal Jaroslav,
  • Valná hromada schválila bez výhrad hospodaření za rok 2016,
  • Valná hromada jednomyslně schválila Kontrolní komisi ve složení: Bartková Kamila, Lipenská Eva a Motlová Kateřina,
  • Valná hromada ukládá novému výkonnému výboru jednat se starostou Obecního úřadu Hlubočky ve věci rozšíření svozu odpadu o tříděný odpad (bioodpad, plasty, sklo, papír, karton),
  • Valná hromada ukládá novému výkonnému výboru vyjasnit majetkoprávní vztahy a poté vyřešit opravu studny pod sportovištěm v horní části chatové osady.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist