Proběhla Valná hromada sdružení

27. 02. 2010 | Martin Rak

V závěru loňského roku se uskutečnila již druhá Valná hromada Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat Osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s.

Jednotliví členové výkonného výboru informovali členskou základnu o jeho činnosti, hospodaření i plánech pro nadcházející období. Pozvání přijal i starosta obce Hlubočky RNDr. Miroslav Dosoudil, který ve svém vystoupení nastínil možnosti další spolupráce s obcí.

Schválené usnesení
Pokračovat v rekonstrukci horního hřiště na parcele č. 2471/1 k.ú. Hlubočky
Pokračovat v jednáních o majetkoprávních vztazích v chatové osadě Suchý Žleb
Jednat s policií ČR a Obecní policií v Hlubočkách o zajištění bezpečnosti chatové osady a snížení kriminality
Zahájit jednání s osadním výborem chatové osady Suchý Žleb o spolupráci a sjednocení stanovisek obou výborů
Zhotovit informační tabuli občanského sdružení

Schválena činnost na rok 2010

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist