Hlavička webu

Proběhla Valná hromada sdružení

27. 02. 2010 | Martin Rak

V závěru loňského roku se uskutečnila již druhá Valná hromada Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat Osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s.

Jednotliví členové výkonného výboru informovali členskou základnu o jeho činnosti, hospodaření i plánech pro nadcházející období. Pozvání přijal i starosta obce Hlubočky RNDr. Miroslav Dosoudil, který ve svém vystoupení nastínil možnosti další spolupráce s obcí.

Schválené usnesení
Pokračovat v rekonstrukci horního hřiště na parcele č. 2471/1 k.ú. Hlubočky
Pokračovat v jednáních o majetkoprávních vztazích v chatové osadě Suchý Žleb
Jednat s policií ČR a Obecní policií v Hlubočkách o zajištění bezpečnosti chatové osady a snížení kriminality
Zahájit jednání s osadním výborem chatové osady Suchý Žleb o spolupráci a sjednocení stanovisek obou výborů
Zhotovit informační tabuli občanského sdružení

Schválena činnost na rok 2010

Olomoucký kraj
město Olomouc
obec Hlubočky
TOPlist

Kontakt

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz