Zápis z jednání o.s. a osadního výboru

07. 06. 2010 | Martin Rak

Zápis ze společného jednání zástupců občanského sdružení a osadního výboru chatové osady Suchý Žleb v Hlubočkách.

Datum konání: 17.5. 2010
Místo konání: Hospůdka U Flory, Olomouc
Přítomni: Osadní výbor – Alena Lesáková, Vojtěch Dřímalka + 8 členů Občanské sdružení – Jaroslav zamykal, Martin Rak + 0 členů

Program jednání:
Údržba elektroskříní v chatové osadě
Dětský den
Chatařská sezona 2010
Spolupráce obou sdružení
Různé

Závěr:

Ad1/
Stanislav Martinec předloží kalkulaci na nátěr elektroskříní k odsouhlasení náklady na údržbu budou hrazeny z finančních prostředků osadního výboru

Ad2/
osadní výbor se nebude podílet na organizaci Dětského dne
termín dětského dne bude upřesněn – 26.6.2010 (hlavní organizátor akce je 3.7. 2010 mimo Olomouc)
brigádu před Dětským dnem zajistí občanské sdružení – 19.6.2010
opravu laviček zajistí o.s.
WC u koupaliště na Dětský den zajistí o.s.

Ad3/
provoz koupaliště bude zajišťovat Radim Drdák, na finančním ohodnocení se bude podílet osadní výbor a občanské sdružení v poměru počtu svých členů
WC u koupaliště – o.s. chce nejprve vyřešit majetkoprávní vztahy, bude jednat s MUDr. Dostalíkovou a starostou obce o možnosti vybudování nového WC, na financování by se měli podílet jednotliví účastníci

Ad4/
I přes rozdílné názory v dalším vývoji a směřování chatové osady zastáváme názor, že zástupci obou sdružení by měli komunikovat, jednat a spolupracovat

Ad5/
byla podána informace o rekonstrukci horního hřiště

Zapsal: Jaroslav Zamykal 6.6.2010

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist