Zpravodaj č. 1

28. 04. 2009 | Martin Rak

Vážení chataři, dovolte, abychom vás informovali o první valné hromadě , která se konala dne 4.2.2009 v Olomouci.

Valnou hromadu zahájil p. František Rak přivítáním všech zúčastněných. Zvláštní poděkování vyjádřil čestným hostům (Smékal Bohumil, Okleštěk Vlastimil, Doležel Miroslav, Felkl Jaroslav, Slivečka Jan) za jejich dosavadní dlouholetou práci pro chatovou osadu Suchý Žleb.

Zprávu o činnosti přípravného výboru o.s. přednesla p. Květoslava Raková, která informovala členy o založení vzájemně prospěšného sdružení a od toho se odvíjejících jednáních s úřady, podáním žádosti o dotaci na opravu sportoviště. Dále byly projednány stanovy sdružení a jejich připomínky. Členství v základně: jedna chatařská nemovitost je rovna jednomu členu sdružení. Důvodem tohoto bylo, na základě porady s právníkem, zprůhlednění stavu členské základny.

Volba výkonného výboru: Ing. Alfred Hirsch, Stanislav Kubín, Jaromíra Macháčková, Stanislav Martinec, Miroslav Moskalenko, Renáta Musilová, MUDr. Dušan Rak, Květoslava Raková, Mgr. Martin Rak, František Václavík, Ing. Jaroslav Zamykal, Libuše Žahourová. Revizní komise: Eva Lipenská, Kateřina Tomanová.

Návrh činnosti na rok 2009 a zprávu o stavu členské základny přednesla p. Libuše Žahourová.

Stav členské základny ke dni 4.2.2009 46 členů – dle schválených Stanov, což odpovídá 46 nemovitostem.

Výkonný výbor navrhl valné hromadě k projednání výši členského příspěvku ve výši 150,– Kč za chatařskou nemovitost. Tuto částku navrhuje výbor zaplatit do 30. dubna 2009 a to buďto:

bankovním převodem na číslo účtu KB: 43 – 3944700227/0100 , přičemž do variabilního symbolu je nutné uvést číslo chaty.

hotově u p. Macháčkové – kde obdrží doklad o zaplacení

Po skončení valné hromady, byl ještě tentýž den svolán výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byla zvolena všemi hlasy p. Žahourová a místopředsedou byl zvolen všemi hlasy p.Moskalenko.

Vážení chataři, výkonný výbor se bude scházet nejméně 1× za 2 měsíce a bude projednávat jednak vaše připomínky, ale také především problémy a body, které jsme si na valné hromadě odsouhlasili. Budeme vás vždy informovat formou Zpravodaje. Vstoupíme do jednání s dosavadním Osadním výborem, aby nedošlo k rozčlenění chatové osady. Je před námi jednání s obecním úřadem o pronájmu pozemku a o našich problémech v osadě, které by nám mohla obec pomoci řešit.

Ti z vás, kteří jste se zúčastnili 1. valné hromady, sami už určitě víte, že nejde o nic jiného, než o zlegalizování financí, které sami přispíváme a které se nám také podaří získat. Osada potřebuje opravit společné sportoviště, vodní nádrž a cesty jsou v neudržitelném stavu. Je možnost získání financí na opravy sportovišť, na opravy cest a nechceme rozlišovat zda se jedná o dolní či horní sektor. Chceme přece všichni, aby pro nás byla osada tím místem, kam se budeme rádi vracet.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist