Uskutečnila se valná hromada

13. 12. 2010 | Martin Rak

Dne 2. 12. 2010 se na Andrově stadionu SK Sigma Olomouc uskutečnila 3. řádná VALNÁ HROMADA Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s.

Valná hromada Valná hromada Valná hromada Valná hromada Valná hromada

Valnou hromadu zahájil v 18.00 hod. předseda občanského sdružení Ing. Jaroslav Zamykal s tímto programem:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové a mandátní komise
3. Informace o stavu členské základny a počtu přítomných
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
5. Návrh činnosti o.s. na rok 2011 a výhled na další období
6. Zpráva o hospodaření
7. Vystoupení hostů
8. Diskuse
9. Schválení usnesení a závěr

Znění schváleného usnesení:
1. Valná hromada ukládá výkonnému výboru písemně oznámit a popsat osadnímu výboru aktuální technický stav elektroskříní a právní důsledky, pokud se nebude pokračovat v řádné údržbě. Dále ukládá navrhnout osadnímu výboru termín schůzky.

T: 30. 3. 2011

2. Valná hromada odsouhlasila změnu projektu na rekonstrukci sportoviště. Na jeho povrch bude položen přírodní trávníkový koberec.

3. Valná hromada uložila výkonnému výboru projednat s OÚ Hlubočky pravidelný svoz bioodpadu z chatové osady v době chatařské sezóny.

T: 30. 4. 2011

4. Valná hromada odsouhlasila příjem sponzorských darů za rok 2010.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist