Stav oprav a nátěrů elektroměrových skříní

10. 01. 2011 | Martin Rak

Dne 2. 12. 2010 se uskutečnila 3. řádná VALNÁ HROMADA Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s. Součástí programu byla i zpráva člena výkonného výboru Stanislava Martince o stavu oprav a nátěrů hlavních domovních skříní a elektroměrových skříní, kterou připojujeme.

Vzhledem k tomu, že dle Připojovacích podmínek ČEZ platných od 16. 2. 2009 jsou elektroměrové skříně majetkem odběratele, tedy nás, kteří jsme na ně připojeni a vzhledem k tomu, že hlavní domovní skříně – HDS jsou nestandardní, jsou také tyto HDS v našem vlastnictví. Zařízení ČEZ končí v HDS v místě připojení na pojistkové spodky. Naší povinností tedy je se o tyto HDS a elektroměrové řádně starat.

V minulosti prováděl osadní výbor (dále jen OV) jejich údržbu včetně oprav z prostředků, které OV na tuto práci vyčlenil – z každého Vašeho příspěvku, tedy 150 Kč, se jedna polovina odkládala na tyto opravy. Naše občanské sdružení se zavázalo, že v této práci bude pokračovat a převzalo od OV veškeré podklady technického charakteru kromě finanční částky, která by měla dle informací pana Jiřího Hemerky činit cca 50 tisíc korun. Tuto částku nám tedy nepředali.

Za občanské sdružení jsme zahájili nátěry a drobné opravy skříní HDS. V současné době je jich asi 11 opravených. Když pan Dřímalka z OV zjistil tuto naši činnost, projevil zásadní nesouhlas s těmito pracemi a v podstatě je zastavil s tím, že jejich oprava není třeba, že jsou to vyhozené peníze. Já za sebe mohu s plnou odpovědností říct, že opravy je třeba udělat – kromě nátěrů i dotažení všech svorek a také opravy některých základů.

Všechny tyto práce jsou tedy zastaveny. Upozorňuji na to, že tyto HDS a elektroměrové pilíře jsou majetkem každého odběratele tj. toho, kdo je z HDS napojen. Vzhledem k tomu, že občanské sdružení nedisponuje žádnými prostředky, musí si každý majitel hradit opravy z vlastních prostředků.

Nevím co se stalo s penězi, které jsme si „uložili u osadního výboru“. Asi nám nezbude nic jiného, než tyto peníze od OV vymáhat každý samostatně. Myslím, že jednání OV je velmi neseriozní už vzhledem k tomu v jakém stavu naše HDS a vůbec celá síť vlastně je. Bez pravidelné údržby a drobných oprav zanedlouho nebude nejen svítit zřejmě nikdo z nás. Síť je poměrně stará a byla původně určena skutečně jen ke svícení a ne k činnostem dalším - vaření, topení, mikrovlnky atd.

Považuji za důležité Vás na tuto nedobrou situaci upozornit touto cestou a snad se i dohodnout na Valné hromadě na společném dalším postupu.

Stanislav Martinec, chata č. 066


K této zprávě přijala Valná hromada následující usnesení:
> Valná hromada ukládá výkonnému výboru písemně oznámit a popsat osadnímu výboru aktuální technický stav elektroskříní a právní důsledky, pokud se nebude pokračovat v řádné údržbě. Dále ukládá navrhnout osadnímu výboru termín schůzky.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist