Informace o činnosti chatové osady

05. 05. 2009 | Martin Rak

Vážení chataři. považujeme za nutné informovat Vás o činnosti chatové osady alespoň touto formou.

Na úvod těchto informací nám dovolte v této uspěchané době poděkovat všem chatařům, kteří svoji nezištnou prací přispívají k realizaci nezbytných opatření a údržbě společných prostor, aby život v chatařské osadě byl ke spokojenosti všech. Nechceme uvádět jména, abychom na někoho nezapomněli, všichni je známe, bohužel je jich stále méně, o to větší poděkování jim patří.

Tímto vyzýváme ostatní chataře, aby se připojili a jakoukoliv formou se podíleli na údržbě prostor, které užívají všichni.

Dne 16. dubna 2009 se uskutečnilo jednání mezi Osadním výborem a Výkonným výborem Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb o.s., kde byla načrtnuta činnost sdružení a dohodnuto svolat setkání všech chatařů s cílem vysvětlení stávající situace v chatové osadě Suchý Žleb, Hlubočky, včetně uvedení záměrů do budoucna

Kde : Hlubočky, Hospoda u Ervína
Kdy : 20. června 2009 v 16 hod.

Prosíme všechny chataře, aby si našli chvilku času a svoji účastí, na uvedeném setkání, podpořili řešení vzniklé a nejasné situace.

Stejně jako předešlé roky před zahájením sezóny se uskuteční v celé chatové osadě dne 13. června 2009 v 09,00 hod. brigáda. Sraz brigádníků u Kiosku. Nářadí a nástroje vezměte s sebou. Všechny chataře zveme k hojné účasti.

Dětský den na zahájení sezóny se uskuteční dne 27.června 2009 ve 14,30 hod. na hřišti u vodní nádrže-koupaliště. Touto cestou zveme všechny děti a rodinné příslušníky. Ostatní informace jak o hospodaření, tak i o příspěvcích a o budoucích akcích v osadě, budou projednány na schůzi chatařů 20.6.2009.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist