Zpráva z jednání

18. 05. 2011 | Martin Rak

Záznam ze společného jednání zástupců osadního výboru chatové osady Suchý Žleb se zástupci výkonného výboru Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s., IČ: 26580900, (dále jen o.s.), které se uskutečnilo 13.března 2011.

Přítomni:

Zástupci osadního výboru chatové osady Suchý Źleb: Vojtěch Dřímalka, Vlastimil Lesák
Zástupci Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s.: Stanislav Martinec, Dušan Rak

Na společném jednání byla projednána situace týkající se elektrorozvodných skříněk a bylo dohodnuto následující:

  • S.Martinec provede kontrolu, vyčištění a dotažení spojů v levé části elektrorozvodných skříněk,
  • nátěr elektrorozvodných skříněk bude proveden svépomocí chataři, kteří jsou napojeni na příslušnou elektrorozvodnou skříňku a budou mít zájem nátěr provést,
  • barvu na nátěr dodá S.Martinec,
  • účastníci jednání souhlasili s návrhem S.Martince – vyplatit 100 Kč za nátěr elektrorozvodné skříňky,
  • za provedený nátěr 11ti elektrorozvodných skříněk bude vyplacena částka ve výši 1 100 Kč.
Stanislav Martinec
Vojtěch Dřímalka

Tento doplňující komentář odstraňuje některé nejasnosti ze Zápisu ze dne 11.3.2011.

1. Finanční ohodnocení za natřené skříňky v roce 2010 uhradí Osadní výbor v přijatelném termínu v 1. pololetí 2011.

2. Za vnější stav kabelových elektroměrových skříní (skříň s elektroměry a pojistkami) si zodpovídají vlastníci chat, kteří v těchto skříních mají umístěny elektroměry.

3. Z hlediska umístění kabelových elektroměrových skříní na daném pozemku platí pro spoluvlastníky od r. 1987 tzv. automatické věcné břemeno.

4. Revize kabelových vedení a přípojkových pojistkových skříní (levá úzká část, kde jsou umístěny pojistky) zajišťuje ČEZ dle revizního řádu na své náklady.

5. Část skříně kde jsou umístěny elektroměry byla, je a vždy zůstane, ve vlastnictví odběratele elektrické energie, který zde má umístěn elektroměr.

12. 5. 2011
Stanislav Martinec a VV OS

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist