Konala se valná hromada

06. 12. 2011 | Martin Rak

V sobotu 26. listopadu se uskutečnila Valná hromada Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb.

Skvělým hostitelem se v tomto předvánočním čase stal člen výkonného výboru František Václavík a jeho Pizzerie na Faře ve Velké Bystřici. Každý příchozí člen obdržel hned při vstupu podklady v tištěné podobě, vánoční dětský balíček a láhev vína s etiketkou chatové osady Suchý Žleb, které sponzorsky věnoval Zbyněk Václavík. Program Valné hromady zahájil krátce po 15. hodině předseda sdružení Ing. Jaroslav Zamykal. Hostem Valné hromady byl jednatel společnosti BM asistent s.r.o. Ing. Zbyněk Müller, který informoval členy sdružení o programu Leader.

U S N E S E N Í

ze 4. řádné a volební Valné hromady Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky, o. s., konané dne 26. 11. 2011

Valná hromada schvaluje:
- zprávu o hospodaření o. s.
- návrh činnosti o. s. na r. 2012 a výhled na další období
- změnu stanov ve smyslu předložených návrhů
- změnu názvu o. s.
- navržené kandidáty do výkonného výboru o. s. – Ing. J. Zamykala, Mgr. M. Raka, Ing. F. Hirsche, MUDr. D. Raka, S. Martince, S. Kubína, F. Václavíka, J. Macháčkovou, M. Hofírka, K. Rakovou

Valná hromada bere na vědomí:
- zprávu o stavu členské základny a počtu přítomných
- zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
- zprávu o současném stavu v oblasti elektro v osadě Suchý Žleb
- zprávu o dalším postupu v akci rekonstrukce sportoviště s informací o podmínkách a možnostech v oblasti dotací z EU programu Leader a podání nové žádosti
- zprávu z oblasti zajištění bezpečnosti a pořádku v osadě Suchý Žleb
- informaci o značení rekreačních nemovitostí číslem evidenčním (před číslem se u chat uvádí 0) na viditelném místě z přístupových míst
- připomínky z diskuse

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:
- provést odsouhlasené změny stanov (T - leden 2012)
- provést odsouhlasenou změnu názvu o. s. (T - leden 2012)
- informovat členskou základnu o volbě předsedy a místopředsedy (T - leden 2012)
- projednat s příslušnými orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány doplnění dopravního značení s cílem snížení rychlosti všech motor.vozidel T - (1. čtvrtl. 2012)
- projednat s OÚ Hlubočky možnosti rozšíření termínů odvozu kontejnerů s určeným druhem bio odpadů (T - 1. čtvrtl. 2012)
- prověřit na OÚ Hlubočky další možnosti spolupráce při ekolog. likvidaci odpadů v chatové osadě (T - 1. čtvrtl. 2012)

Fotografie z valné hromady

Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist