Zpráva z výkonného výboru č. 22

12. 02. 2013 | Martin Rak

Zpráva z výkonného výboru č. 22

Začátkem měsíce února proběhlo již 22. zasedání výkonného výboru SDRUŽENÍ SUCHÝ ŽLEB, HLUBOČKY, o. s. Níže Vám přinášíme stručnou zprávu z jeho průběhu, jehož hlavním bodem byla příprava Valné hromady o. s.

Přítomni: J. Zamykal, M. Rak, A. Hirsch, D. Rak, S. Kubín, M. Hofírek, J. Macháčková, K. Raková
Omluveni: F. Václavík, S. Martinec

Program zasedání:

1/ Valná hromada
2/ Drakiáda 2012
3/ Horní hřiště – aktuální situace
4/ Členské příspěvky – členská základna
5/ Finance – banka, pokladna
6/ Různé

Ad 1/

Valná hromada č. 5 Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky o. s. se uskuteční 13. dubna 2013 od 14:30 hod. ve velkém salonku restaurace U Ervina v Hlubočkách. Všichni členové obdrží písemnou pozvánku s programem Valné hromady. Jako host Valné hromady bude pozván pan Ivo Černik, starosta obce Hlubočky.

Ad 2/

3. ročník sportovního dne, Drakiády, se nesl v duchu indiánského konce léta. Výkonným výborem byl vyhodnocen jako velmi úspěšný a proto všem, kteří se podíleli na jeho průběhu, patří poděkování. Akce se zúčastnilo téměř 40 dětí i s rodiči a prarodiči, organizace na dvou místech (kopec při vjezdu do chatové osady a areál Horse Club Hlubočky) je přínosem a zpestřením celé akce. Byl nastíněn program 4. ročníku.

Ad 3/

Byla konstatována aktuální situace za záchranu sportoviště v horní části osady. Běží tzv. odvolací řízení a spis putuje z obecního úřadu na krajský úřad. Na Valné hromadě bude podána kompletní zpráva.

Ad 4/

Členské příspěvky za rok 2012 byly k 6. 10. 2012 vybrány ve výši 5.550,- Kč. Bylo dohodnuto, že členové výboru budou hradit členské příspěvky vždy do 30. 6. v příslušném kalendářním roce. Stav účtu k 31. 1. 2013 je 21.769,- Kč, stav pokladny potom 429,- Kč. V r. 2012 mělo Sdružení Suchý Žleb Hlubočky 43 členů (majitelů nemovitostí). V tomto roce nikdo písemnou formou, dle Stanov, své členství v o. s. neukončil. K 1. 1. 2013 jsme zaregistrovali přihlášky 2 nových členů. K dnešnímu dni je tak stav členské základny o. s. 45 členů.

Ad 5/

V bodu Různé byla hlavně řešena zimní údržba komunikací v osadě a také živé ploty kolem těchto komunikací a pozemků.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist