Konala se 5. Valná hromada

24. 04. 2013 | Martin Rak

Konala se valná hromada

Dne 13. Dubna 2013 se konala 5. řádná Valná hromada Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. Členy sdružení přivítal předseda Jaroslav Zamykal jarním pozdravem v podobě prvosenky jarní. Členové výkonného výboru poté přednesli zprávy o své činnosti v předchozím období i výhled do budoucnosti. Níže přinášíme usnesení z Valné hromady.

U S N E S E N Í

z 5. řádné Valné hromady Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. konané dne 13. dubna 2013 v Hlubočkách.

Valná hromada schvaluje:

 • zprávu o hospodaření o. s. za rok 2012
 • návrh činnosti na r. 2013 a výhled na další období
 • další postup akce rekonstrukce sportoviště v rámci schváleného záměru

Valná hromada bere na vědomí:

 • zprávu o stavu členské základy a počtu přítomných
 • zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
 • zprávu o horním hřišti
 • připomínky z diskuze

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:

 • dále jednat s příslušnými úřady o akci rekonstrukce sportoviště, dle schváleného záměru, s cílem realizace opravy
 • projednat se starostou obce Hlubočky dotazy z diskuze:

  Lze obnovit nefunkční příkopu nad hlavní komunikací při vjezdu do osady Suchý Žleb, aby voda nestékala přes komunikaci k chatám pod ní. V zimním období navíc namrzá a může způsobit dopravní nehodu.

  Parcela č. 2553 – ostatní komunikace, je i přes veškerá jednání na úřadech i s příslušnými sousedy neprůjezdná z důvodu neudržování okolních plotů.

  Opakovaně apelovat na chataře, majitele psů aby dodržovali platná pravidla pro zajištění bezpečnosti a zamezili znečišťování osady psími exkrementy.

Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada Konala se valná hromada

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist