Sportoviště bude zachováno

05. 08. 2009 | Martin Rak

Zastupitelstvo obce Hlubočky schválilo na svém zasedání výpůjčku pozemku v horní části osady Suchý Žleb Vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb. Jde o parcelu, na které se nachází jedno ze dvou sportovišť osady Suchý Žleb. Rozhodnutí zastupitelstva znamená, že sportoviště, které budovali naši předkové, bude na tomto místě i nadále. Roky se však o něj nikdo nestaral a je ve stavu, který ohrožuje bezpečnost a zdraví. Zastupitelé, kterým patří dík, podpořili bohulibý úmysl členů Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, aby hřiště opět plnilo svou funkci a sloužilo všem, dětem i dospělým, chatařům i obyvatelům obce či dalším návštěvníkům osady. Obavy většiny chatařů osady Suchý Žleb, že na pozemku bude stavební firmou postavena další chata či parkoviště, jsou tak zažehnány.

Níže citace ze Zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 8. července 2009 (zdroj: www.hlubocky.cz):

Na základě zveřejněného záměru výpůjčky pozemku parc.č.2417/1 travní porost v kat.území Hlubočky (záměr schválen ZO č.25 dne 13.5.2009) se přihlásili:

Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb

O. V. a

manželé PaedDr.K. M. a Ing.O. M.

Žádosti viz příloha. Starosta znovu připomněl členům ZO důvody, ke znovu předložení tohoto bodu. Proběhla diskuse, kde se členové ZO rozhodovali komu tento pozemek vypůjčit. Vzdálil se ing. Drábek, počet členů klesl na 10. Pan Stojmenov – navrhl výpůjčku vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb za účelem hřiště. Ing. Polzer – konstatoval, že ve výpůjčce by měla být nějaká podmínka doby výpůjčky. Dostavil se ing. Drábek, počet členů vzrostl na 11. Starosta – nechal by to tak, jak to je, je tam uvedena doba neurčitá. Ing. Zaoral – dodal, že v žádosti osady je uvedena doba 10 let. Starosta – vyzval k přečtení usnesení s tím, že smlouva se upraví dodatkem podle potřeb žádosti o dotaci.

Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku pozemku parc.č.2417/1 travní porost o výměře 396 m2v k.ú.Hlubočky vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb na dobu neurčitou. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist