Brigáda před letní sezónou

27. 06. 2013 | Martin Rak

Brigáda před letní sezónou

Stejně jako v loňském roce i před blížící se letní chatařskou sezónou proběhla brigáda.

Brigáda proběhla v sobotu 22. 6. 2013 od 9:00 hodin a mimo tradiční úpravy vjezdu do chatové osady (posekání a pohrabání trávy) měla za cíl upravit prostor horního sportoviště a osadit koše na psí exkrementy, jak bylo dohodnuto na 5. Valné hromadě. Právě tato Valná hromada mimo jiné řešila připomínku chatařů k stále se opakujícímu znečišťování chatové osady psími exkrementy a volnému pobíhání psů. Majitelé psů jsou upozorňováni na úklid po svých psech značením při vjezdu do chatové osady a budou pravidelně také na vývěsce v osadě a na osadním webu. Dále však byly v rámci brigády na třech místech osady osazeny koše na psí exkrementy, které získalo naše sdružení bezplatně od Technických služeb města Olomouce. Koše byly osazeny u horního sportoviště a dva podél hlavní komunikace osadou, na začátku a v její středové části.

Velké výtluky v komunikaci vedoucí střední částí chatové osady byly na předchozí brigádě vyčištěny členy VV, ale zatím ze strany OÚ Hlubočky k přislíbené rekonstrukci těchto míst nedošlo.

Stejně tak zatím nedošlo, z důvodu nestabilního povrchu komunikace, k nástřiku tzv. vodorovného značení upozorňujícího na pohyb dětí v chatové osadě. V nejbližších dnech dojde k místnímu jednání s odbornou firmou, která doporučí vhodné řešení.

Na závěr si dovolíme připomenout upozornění ze strany pracovníků Vojenských lesů a statků na černé skládky bioodpadu na lesním pozemku za některými chatami a upozornění OÚ Hlubočky na volně pobíhající psy v chatové osadě. O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství hovoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, jejíž celé znění najdete na webových stránkách Obce Hlubočky: www.hlubocky.cz

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství samozřejmě platí i pro chatovou osadu. Níže citace z této vyhlášky:

„Osoba, která psa doprovází, je povinna (1) zajistit, aby se pes na veřejném prostranství v zastavěné části obce dle příloh č.1,2,3,4,5 pohyboval vždy na vodítku a byl pod trvalou kontrolou doprovázející osoby.“

Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou Brigáda před letní sezónou

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist