Zpravodaj č. 2

13. 09. 2009 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace z činnosti výkonného výboru našeho sdružení. Stav členské základny je k datu 30.6.2009 55 členů – což odpovídá 55 nemovitostem-chatám Výkonný výbor je v současně době 9ti členný, z důvodu odstoupení předsedkyně Liby Žahourové ke dni 5.5.09 z funkce i členství ve výkonném výboru, Renaty Musilové ke dni 24.6.09 a Miroslava Moskalenka z funkce místopředsedy i člena výkonného výboru ke dni 2O.6.09.

Výkonný výbor na svém zasedání dne 26.6.2009 jejich odstoupení akceptoval a touto formou jim děkuje za vykonanou práci ve prospěch občanského sdružení.

Současně navrhl a všemi přítomnými zvolil dne 26.6.09 do funkce :
předsedy – Ing. Jaroslava Zamykala
místopředsedy – Mgr.Martina Raka

Za úspěch můžeme považovat záchranu parcely 2417/1, kde na základě naší společné žádosti obec revokovala svůj záměr na prodej této plochy. Na 27. zasedání Zastupitelstva obce dne 8.7.2009 byla schválena vypůjčka této parcely na dobu neurčitou za účelem zachování hřiště.

Dne 22.1.2009 o.s. podalo „žádost o poskytnutí příspěvku z Programu v oblasti sportu Olomouckého kraje“. Byla získána finanční částka ve výši 30.000,–Kč. Příspěvek může být použit např. na nákup sportovního materiálu, na údržbu a provoz sportovního areálu či pořádání sportovních akcí.

Dne 20.4.2009 o.s. podalo žádost o získání dotace z programu LEADR ve výši 400 000,– Kč. Po dohodě s osadním výborem byl vypracován záměr týkající se rekonstrukce sportovišť zahrnující hřiště v horní i dolní části chatové osady, dětské brouzdaliště, vodní nádrž, stánek na nářadí, toalety, lyžařského vleku, vydání mapy okolí pro orientační běh apod. Dne 19.5. 2009 o.s. podalo žádost o poskytnutí příspěvku do 25.000,–Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2009. Příspěvek byl odsouhlasen a může byt použit na nákup cen do soutěží, občerstvení pro soutěžící účastníky v rámci dětského dne.

Založili jsme webové stránky www.suchyzleb.cz, které Vás budou informovat o dění v chatové osadě. Na těchto stránkách můžete sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy. Byly vyrobeno a instalováno nové označení osady Suchý Žleb pro spodní i horní část. Dne 20.6.2009 se uskutečnila společná schůze chatařů v prostorách ZŠ Hlubočky. Schůze se zúčastnili i hosté, za obec Hlubočky starosta RNDr. M. Dosoudil a manažerka MAS Bystřička L. Janišová.

Diskuze byla příliš bouřlivá, ke shodě v názorech a stanoviscích nedošlo, proto tato událost je komentována minimálně. Budou dále pokračovat jednání výboru občanského sdružení s před- staviteli chatové osady.

Stav účtu k 30. 6. 2009 je 32.342,20 Kč, stav pokladny je ke stejnému datu 2.932,– Kč.

Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,–Kč na účet číslo 43–3944700227/0100 u KB nebo osobně u pani Macháčkové, chata č. 68.

Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, o.s. – za výkonný výbor Jaroslav Z a m y k a l

Hlubočky 26.8.2009

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist