Chataření a chalupaření v obecním zpravodaji

29. 04. 2014 | Martin Rak

Redakce obecního zpravodaje v Hlubočkách připravuje vydání, které se bude týkat chataření a chalupaření v obci a okolí. Domníváme se, že události, zážitky a zkušenosti, které tento životní styl přináší, mohou být pro naše čtenáře zajímavé.

Obracíme se na Vás proto s prosbou, abyste se o ně s ostatními podělili. Pro snazší vzpomínání a formulování Vám pod tímto textem poskytujeme několik bodů, ke kterým se můžete vyjádřit. Měly by Vám posloužit jako návod a pomůcka. Výsledkem by pokud možno měl být souvislý text, nikoli jen odpovědi na otázky.

Pokud nebudete chtít zveřejnit své jméno, budeme Vaše přání respektovat. Svůj příspěvek zašlete do 20 května, a to nejlépe mailem na adresu: radim.zetka@hlubocky.eu nebo zpravodaj.hlubocky@centrum.cz.

Přijmeme však také texty na papíře, které můžete doručit na Obecní úřad. Obálku nadepište heslem „chataři“. Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci při vzniku novin.

S pozdravem
Radim Zetka, redaktor Zpravodaje obce Hlubočky


• Od kdy máte v Hlubočkách chatu? Kdo je nejstarším chatařem ve vašem okolí?
• Proč chataříte právě v Hlubočkách?
• Jak jste svou chatu získali?
• Jak tomu místu říkáte? Má vaše chata nějakou přezdívku?
• Na jaký počin (pěstitelský, stavební, chovatelský, organizační atd.) týkající se chaty jste nejvíce hrdí?
• Jak daleko na chatu dojíždíte? Kdo ve vašem okolí dojíždí z největší (nejmenší) dálky?
• Jaký druh dopravy volíte? Je chata snadno dostupná?
• Vybavili jste chatu komfortně, nebo se rekreujete spíše spartánsky?
• Co postrádáte oproti vašemu domovu?
• Co postrádáte, když se vrátíte z chaty domů?
• Dokážete si představit, že byste na chatě bydleli nastálo? Znáte někoho takového?
• Pozorovali jste nějaký vývoj chataření po dobu, kdy tu jste?
• Jak se projevuje společenský život na chatovišti?
• Jaké nejpalčivější problémy musejí chataři řešit? (max. 3)
• Pamatujete si na nějaké zvláštní setkání při chataření (divoká zvěř, ruští vojáci, živelní katastrofy, UFO…)?
• Zaznamenává někdo soustavně či sporadicky, písemně nebo fotograficky události v chatové osadě (na chatě)? Existuje kronika?
• Jaký je váš vztah k obci Hlubočky? Zajímáte se o zdejší dění? Znáte obecní zpravodaj?
• Využíváte místní služby a obchody? Jak jste s nimi spokojeni?

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist