Oznámení

11. 10. 2013 | Martin Rak

Vzhledem k tomu, že na technickém zařízení pro dovoz kontejneru se vyskytla porucha, byl nucen OÚ Hlubočky ve čtvrtek 10.10.2013, sdělit našemu o.s., že v pátek 11. 10 2013 nebude kontejner na bioodpad do Osady Suchý Žleb přistaven.

Po vyřešení problému bude stanoven náhradní termín jeho přistavení, tak jak bylo dojednáno, v horní části osady.

Termín bude opět zveřejněn na vývěsních místech na osadě i webových stránkách.

Žádáme proto chataře, aby vyčkali s odvozem svého bioodpadu až bude oznámen nový termín a kontejner přistaven.

4. ročník suchožlebské drakiády

27. 09. 2013 | Martin Rak

4. ročník suchožlebské drakiády

Brigáda a svoz bioodpadu z chatové osady

26. 09. 2013 | Martin Rak

Brigáda a svoz bioodpadu z chatové osady

Výkonný výbor Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. na svém 24. zasedání 20. 9. řešil mj. svoz bioodpadu (posekaná tráva, ořezané větve atp.) z chatové osady Suchý Žleb.

Na základě naší žádosti dnes OÚ Hlubočky potvrdil poslední letošní termín přistavení kontejneru: pátek 11. 10. 2013. Místem jeho přistavení bude horní část chatové osady u kontejneru na směsný odpad.

Kontejner bude k dispozici po celý víkend a bude tak chatařům k dispozici i po dobu brigády před blížící se letošní drakiádou. Termín brigády byl stanoven na sobotu 12. 10. 10:00 hodin. Sraz je na louce u vjezdu do chatové osady. Již tradiční drakiáda proběhne o týden později tj. 19. 10. od 14:00 hodin.

Brigáda před letní sezónou

27. 06. 2013 | Martin Rak

Brigáda před letní sezónou

Stejně jako v loňském roce i před blížící se letní chatařskou sezónou proběhla brigáda.

Plnění usnesení 5. Valné hromady

15. 06. 2013 | Martin Rak

Dne 13. 4. se konala 5. řádná Valná hromada (dále jen VH) Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s., která uložila Výkonnému výboru (dále jen VV) několik bodů k řešení a projednání s vedením obce Hlubočky. Tyto i jiné body byly zaslány panu starostovi dne 19. 4., projednávány na poradě vedení obce Hlubočky dne 6. 5. a při místním jednání řešeny dne 16. 5. přímo v chatové osadě. Jednání se za obec Hlubočky účastnil starosta PhDr. Ivo Černik a vedoucí odboru správy majetku a výstavby Ing. Robert Polzer. Za o. s. byli přítomni předseda Ing. Jaroslav Zamykal a místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík. V pátek 24. 5. poté proběhlo jednání VV, ze kterého vzešel mj. termín brigády dne 22. 6. od 9:00 hodin.

Starší články: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist