Prosba JK Hlubočky

17. 05. 2013 | Martin Rak

Prosba JK Hlubočky

Jezdecký Klub Hlubočky prosí všechny chataře i obyvatele obce o pomoc při pátrání po odcizených jezdeckých překážkách. Ty byly odcizeny z louky u jízdárny během čtvrtku 16. 5.

Ti z Vás, kteří si všimli něčeho podezřelého, kontaktujte prosím JK Hlubočky na níže uvedených kontaktech. Děkujeme.

Tel.: 605 735 411
Mail: jk.hlubocky@seznam.cz

Konala se 5. Valná hromada

24. 04. 2013 | Martin Rak

Konala se valná hromada

Dne 13. Dubna 2013 se konala 5. řádná Valná hromada Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. Členy sdružení přivítal předseda Jaroslav Zamykal jarním pozdravem v podobě prvosenky jarní. Členové výkonného výboru poté přednesli zprávy o své činnosti v předchozím období i výhled do budoucnosti. Níže přinášíme usnesení z Valné hromady.

ZPRAVODAJ č. 6

19. 04. 2013 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení /dále jen o. s./ i práci výkonného výboru. Průběžně jsou nové informace zveřejňovány na našich webových stránkách i na vývěsním místě při vjezdu do chatové osady.

Činnost výkonného výboru se odvíjí od závěrů a úkolů z Valné hromady. Výkonný výbor pracuje v tomto složení: předseda o. s. Ing. Jaroslav Zamykal, místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík, členové Ing. Alfred Hirsch, Michal Hofírek, Stanislav Kubín, Stanislav Martinec, Jaroslava Macháčková, MUDr. Dušan Rak a Květoslava Raková.

Svoz bioodpadu z chatové osady

15. 04. 2013 | Martin Rak

Výkonný výbor Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. na svém prvním letošním zasedání začátkem měsíce února řešil mj. i svoz bioodpadu (posekaná tráva, ořezané větve atp.) z chatové osady Suchý Žleb.

Na základě naší objednávky byl dnes OÚ Hlubočky stanoven první letošní termín přistavení kontejneru: pátek 3. 5. 2013. Místem jeho přistavení bude horní část chatové osady u kontejneru na směsný odpad.

Opět jsme byli důrazně upozorněni zástupci Vojenských lesů a statků i Obecního úřadu Hlubočky na množící se černé skládky bioodpadu na lesním pozemku za některými chatami a také na ukládání bioodpadu do kontejneru na směsný odpad.

Pozvánka

02. 04. 2013 | Martin Rak

Pozvánka na 5. řádnou VALNOU HROMADU Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o.s., která se uskuteční v sobotu 13. dubna 2013 ve 14.30 hod. Místem setkání je hostinec U Ervína, Hlubočky.

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Informace o stavu členské základny a počtu přítomných
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
5. Informace o horním hřišti a návrh činnosti o.s. na rok 2013 a výhled na další období
6. Zpráva o hospodaření
7. Vystoupení hostů
8. Diskuse
9. Schválení usnesení a závěr

Plná moc v případě, že se nemůžete osobně zúčasnit.
Starší články: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist