Brigáda před letní sezónou

27. 06. 2013 | Martin Rak

Brigáda před letní sezónou

Stejně jako v loňském roce i před blížící se letní chatařskou sezónou proběhla brigáda.

Plnění usnesení 5. Valné hromady

15. 06. 2013 | Martin Rak

Dne 13. 4. se konala 5. řádná Valná hromada (dále jen VH) Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s., která uložila Výkonnému výboru (dále jen VV) několik bodů k řešení a projednání s vedením obce Hlubočky. Tyto i jiné body byly zaslány panu starostovi dne 19. 4., projednávány na poradě vedení obce Hlubočky dne 6. 5. a při místním jednání řešeny dne 16. 5. přímo v chatové osadě. Jednání se za obec Hlubočky účastnil starosta PhDr. Ivo Černik a vedoucí odboru správy majetku a výstavby Ing. Robert Polzer. Za o. s. byli přítomni předseda Ing. Jaroslav Zamykal a místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík. V pátek 24. 5. poté proběhlo jednání VV, ze kterého vzešel mj. termín brigády dne 22. 6. od 9:00 hodin.

Prosba JK Hlubočky

17. 05. 2013 | Martin Rak

Prosba JK Hlubočky

Jezdecký Klub Hlubočky prosí všechny chataře i obyvatele obce o pomoc při pátrání po odcizených jezdeckých překážkách. Ty byly odcizeny z louky u jízdárny během čtvrtku 16. 5.

Ti z Vás, kteří si všimli něčeho podezřelého, kontaktujte prosím JK Hlubočky na níže uvedených kontaktech. Děkujeme.

Tel.: 605 735 411
Mail: jk.hlubocky@seznam.cz

Konala se 5. Valná hromada

24. 04. 2013 | Martin Rak

Konala se valná hromada

Dne 13. Dubna 2013 se konala 5. řádná Valná hromada Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. Členy sdružení přivítal předseda Jaroslav Zamykal jarním pozdravem v podobě prvosenky jarní. Členové výkonného výboru poté přednesli zprávy o své činnosti v předchozím období i výhled do budoucnosti. Níže přinášíme usnesení z Valné hromady.

ZPRAVODAJ č. 6

19. 04. 2013 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení /dále jen o. s./ i práci výkonného výboru. Průběžně jsou nové informace zveřejňovány na našich webových stránkách i na vývěsním místě při vjezdu do chatové osady.

Činnost výkonného výboru se odvíjí od závěrů a úkolů z Valné hromady. Výkonný výbor pracuje v tomto složení: předseda o. s. Ing. Jaroslav Zamykal, místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík, členové Ing. Alfred Hirsch, Michal Hofírek, Stanislav Kubín, Stanislav Martinec, Jaroslava Macháčková, MUDr. Dušan Rak a Květoslava Raková.

Starší články: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist