Svoz bioodpadu z chatové osady

15. 04. 2013 | Martin Rak

Výkonný výbor Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s. na svém prvním letošním zasedání začátkem měsíce února řešil mj. i svoz bioodpadu (posekaná tráva, ořezané větve atp.) z chatové osady Suchý Žleb.

Na základě naší objednávky byl dnes OÚ Hlubočky stanoven první letošní termín přistavení kontejneru: pátek 3. 5. 2013. Místem jeho přistavení bude horní část chatové osady u kontejneru na směsný odpad.

Opět jsme byli důrazně upozorněni zástupci Vojenských lesů a statků i Obecního úřadu Hlubočky na množící se černé skládky bioodpadu na lesním pozemku za některými chatami a také na ukládání bioodpadu do kontejneru na směsný odpad.

Pozvánka

02. 04. 2013 | Martin Rak

Pozvánka na 5. řádnou VALNOU HROMADU Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o.s., která se uskuteční v sobotu 13. dubna 2013 ve 14.30 hod. Místem setkání je hostinec U Ervína, Hlubočky.

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Informace o stavu členské základny a počtu přítomných
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru za uplynulé období
5. Informace o horním hřišti a návrh činnosti o.s. na rok 2013 a výhled na další období
6. Zpráva o hospodaření
7. Vystoupení hostů
8. Diskuse
9. Schválení usnesení a závěr

Plná moc v případě, že se nemůžete osobně zúčasnit.

Veselé Velikonoce

29. 03. 2013 | Martin Rak
Veselé Velikonoce

Olomoucký kraj opět podpoří naši činnost

12. 03. 2013 | Martin Rak

Olomoucký kraj opět podpoří naši činnost

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky o. s. opět uspělo se žádostí o podporu sportovní činnosti u Olomouckého kraje.

Stejně jako v předchozích letech i pro letošní rok bylo naší žádosti Olomouckým krajem vyhověno. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla schválena Radou Olomouckého kraje v polovině února a podepsána v závěru minulého týdne. Stejně jako v předchozích letech je účelem poskytnutí příspěvku částečná úhrada nákladů souvisejících s celoroční sportovní činností. Podpora občanského sdružení pro tento rok činí opět 20.000 Kč a částku je možné použít třeba na nákup sportovního materiálu, údržbu a provoz sportovního areálu, pořádání či propagaci sportovní akce.

Zpráva z výkonného výboru č. 22

12. 02. 2013 | Martin Rak

Zpráva z výkonného výboru č. 22

Začátkem měsíce února proběhlo již 22. zasedání výkonného výboru SDRUŽENÍ SUCHÝ ŽLEB, HLUBOČKY, o. s. Níže Vám přinášíme stručnou zprávu z jeho průběhu, jehož hlavním bodem byla příprava Valné hromady o. s.

Starší články: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist